ontkenning

ontkenning
Geen garanties en beperking van aansprakelijkheid

Informatie en documenten op deze website zijn “in de huidige staat”, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. deze blog maakt gebruik van redelijke inspanningen om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op deze website op te nemen; het geeft echter geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. dit blog voegt periodiek informatie, documenten of andere informatie toe, wijzigt, verbetert of actualiseert deze op deze site zonder voorafgaande kennisgeving.
Deze blog aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van onze website. Uw gebruik van deze website is op eigen risico. In geen geval en onder geen enkele juridische theorie, zal deze blog, zijn leveranciers of enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van de inhoud van deze website aansprakelijk zijn jegens u of enige andere persoon voor enige indirecte, directe, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van deze website.

Alle inhoud op deze site is gemaakt met de hulp van Google Translation.